TRAJBI - Predstavitev

Sistem TRajBi bo sestavljen iz mreže postajališč oziroma točk, na katerih si bo kolo mogoče izposoditi oziroma ga po uporabi vrniti. Sistem bo omogočal izposojo koles po načelu samopostrežbe, kar pomeni, da si bo uporabnik sistema na postaji izposodil električno kolo in ga uporabljal skladno s splošnimi pogoji. Sistem izposoje bo na voljo 24 ur dnevno, pri čemer bo sistem v zimskih mesecih deloval v zmanjšanem obsegu.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.